Vertrouwenspersonen
​Wat kan een vertrouwenscontactpersoon voor jou betekenen?

Op school of thuis krijg je soms te maken met gedrag van een volwassene of een medeleerling waar je zelf ongemakkelijk of ongelukkig van wordt. 
Een vertrouwenscontactpersoon luistert en praat met je. Ze kunnen je helpen met een advies of met een doorverwijzing naar een andere instantie, waar je verder geholpen wordt met je probleem.

De contactpersonen op Leuvensbroek zijn:


bibian.velthuis@mondialcollege.nl


hans.polman@mondialcollege.nl

De contactpersonen op Meeuwse Acker zijn:

guus.backer@mondialcollege.nl