De leerlingenraad havo

Wil jij iets veranderen op school? Ben jij niet bang om je mening te uiten? Schuilt er een leider of ondernemer in je? Meld je aan voor de Leerlingenraad HAVO!


Wat is een leerlingenraad?
‘’Een uit en door leerlingen gekozen groep, die de belangen van de leerlingen behartigt’’,  volgens het leerlingenstatuut. In de leerlingenraad praten we dus over problemen en over dingen die beter kunnen op onze school, zoals een koffieautomaat voor de leerlingen, activiteiten in de middagpauze en het grasveld achter de school.

Waar, wanneer en met wie vindt het plaats?
Peter Pieper, de afdelingsleider van 3,4 & 5 HAVO en Alex van Megen de afdelingscoördinator zijn bij de vergadering aanwezig, maar de leiding is in handen van de leden. We vergaderen ongeveer een keer in de vier weken: in sommige periodes meer (bij veel ‘’klachten/ideeën’’), in andere periodes minder. Het kan voorkomen dat vergaderingen tijdens de les plaatsvinden. Je afwezigheid tijdens de lessen wordt goedgekeurd door Peter Pieper of Alex van Megen.

Wat voor zaken worden besproken tijdens de leerlingenraad – en welke niet?
In de leerlingenraad kan het over uiteenlopende dingen gaan: over problemen met de studie-uren, de pauzes, de kantine, etc. Alléén zaken die óf voor een hele afdeling gelden (bijvoorbeeld voor 4 HAVO: Nütterden, voor 5 HAVO Berlijn, Oostenrijk) of de hele school (openingstijden kantine) worden besproken. Individuele zaken, die maar voor enkele leerlingen of één klas gelden, worden niet besproken, zoals een bepaalde leraar die iets raars deed in de les. Voor dat soort zaken kun je naar Peter Pieper gaan, maar ze zullen niet besproken worden tijdens de leerlingenraad.

Wat is er al bereikt?
Onder andere het mobieltjesbeleid is veranderd nadat de leerlingenraad erover had gepraat. Ook de kantine is uitgebreid nadat leerlingen erover begonnen waren en zijn de openingstijden van de schoolbibliotheek aangepast.
Ben je benieuw welke ideeën er momenteel behandeld worden? Onder andere dat er vanaf schooljaar 2016-2017 een facultatief lesrooster moet komen voorafgaand aan toetsweken, een warme dranken automaat voor leerlingen, een spaarplan en meer keuze uit schoolreizen.

Wat zijn de voordelen aan een lid van de leerlingenraad zijn?
Allereerst wordt al je werk voor de leerlingenraad vergoed in de vorm van studie uren (je wordt NIET in geld betaald voor deelname aan de leerlingenraad). Daarnaast heb je een stem in beslissingen die gemaakt worden en ben je op de hoogte van het laatste nieuws binnen de school. Bovendien staat het erg goed op je CV, als je een baan(tje) zoekt. Ook leer je nieuwe mensen kennen.

Waar moet je aan voldoen om bij de leerlingenraad te kunnen?
Het allerbelangrijkste: je moet er tijd voor hebben. Zoals eerder aangegeven, kunnen de vergaderingen tijdens de les plaatsvinden. De leerlingenraad is iets extra’s, maar je schoolwerk en resultaten moeten er niet onder lijden. Daarnaast verwachten we dat je er ook echt bij bent. Iedereen kan wel eens een keer niet, maar het moet niet zo zijn dat je alleen komt opdagen als je er zin in hebt. We hopen natuurlijk ook dat je goed meedenkt en enige inbreng hebt.