De leerlingenraad VWO
Een leerlingenraad?!
Een leerlingenraad is een groep vertegenwoordigers uit verschillende klassen die samenkomt om te praten over de belangen van de leerlingen binnen de school.Wat doet een leerlingenraad?
We bespreken zaken als toetsweken, ontwikkelingen binnen de school en andere zaken die van belang zijn voor de leerlingen. Er wordt meerdere malen per jaar vergaderd met de afdelingsleider en coördinator. Zij luisteren, beantwoorden onze vragen en nemen de ideeën die wij bedenken verder mee de school in.

Onze leerlingenraad
Onze leerlingenraad bestaat uit bovenbouwleerlingen (klas 3 tot en met 6) van het VWO. We zijn dan ook speciaal voor deze klassen, maar met andere problemen kan je altijd bij ons terecht! De ideeën en problemen worden altijd heel serieus genomen en overval valt over te praten. Uiteindelijk hebben we allemaal een doel, een zo fijn mogelijke schooltijd. 

Wat hebben wij onlangs bereikt?
- Mogelijkheid om in het park te pauzeren
- Meer zitplaatsen in de aula
- Koffie in de kantine
- Verbetering toetsweek
- Nieuwe kluispasjes

We horen jouw ideeën graag! Stuur ons een mailtje of spreek ons aan.

                             
Nikki Okkels /      Mark Dommerholt /
voorzitter leerlingenraad VWO          secretaris leerlingenraad VWO
nikkiokkels@edu.mondialcollege.nl    markdommerholt@edu.mondialcollege.nl