6 VWO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Voor LOB hebben wij gekozen voor Yubu. Yubu biedt elke leerling een eigen planning met opdrachten specifiek gericht op zijn uitdagingen. Zo werkt de leerling gericht aan het eigen portfolio waar zelfbeeld en opleidingsbeeld samenkomen. Op deze manier spelen we met Yubu in op het gegeven dat sommige leerlingen al een scherp beeld van hun toekomst of zelfbeeld hebben, terwijl anderen nog geen enkel idee hebben.

Naast klassikale themalessen, tests, individuele opdrachten en groepsopdrachten biedt Yubu 16 educatieve LOB spellen. Om leerlingen extra te motiveren maakt Yubu gebruik van gamification in het online platform.
De resultaten van alle opdrachten zijn de basis voor evaluatie en reflectie.

Het zesde leerjaar is een belangrijk jaar omdat de leerlingen, naast het doen van examen, een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding. Je gaat uit de drie overgebleven opleidingen een keuze maken en je inschrijven voor deze opleiding.
Wanneer de opleiding een selectie & plaatsing of een ander selectie heeft, dan heb je daarnaast nog een opleiding nodig waar je rechtstreeks (zonder selectie) toelaatbaar bent. Dit om de kans te verkleinen dat je na het behalen van je diploma geen vervolgopleiding hebt. 

Activiteiten
Open dagen en informatieavonden: Gedurende het schooljaar zijn er open dagen en informatieavonden te bezoeken op de verschillende Universiteiten en Hogescholen. Zie voor een overzicht van deze open dagen de startpagina van vwo.
Proefstudeerdag: georganiseerd door de Universiteit. Je gaat kennis maken met studies binnen een bepaalde faculteit d.m.v. opdrachten.
Meeloopdag: een dag meelopen met een student in het rooster van die student. Doel: het leren kennen van de studie en de vakken.

Inschrijven vervolgopleiding en aanvragen studiefinanciering
Om je in te kunnen schrijven bij een vervolgopleiding en om studiefinanciering aan te vragen, heb je een DigiD met sms-functie nodig. Vraag deze dus op tijd aan via www.digid.nl.

Aanmelden en inschrijven bij het vervolgonderwijs doe je via de site: www.studielink.nl. Op de site van Studielink staat een uitgebreide handleiding. Tijdens het invullen van Studielink kom je op verschillende plaatsen een i-button tegen. Onder deze i-button staat informatie die je verder kan helpen bij het invullen.
Voor de aanvraag van studiefinanciering ga je naar: www.duo.nl