5 VWO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Voor LOB hebben wij gekozen voor Yubu. Yubu biedt elke leerling een eigen planning met opdrachten specifiek gericht op zijn uitdagingen. Zo werkt de leerling gericht aan het eigen portfolio waar zelfbeeld en opleidingsbeeld samenkomen. Op deze manier spelen we met Yubu in op het gegeven dat sommige leerlingen al een scherp beeld van hun toekomst of zelfbeeld hebben, terwijl anderen nog geen enkel idee hebben.

Naast klassikale themalessen, tests, individuele opdrachten en groepsopdrachten biedt Yubu 16 educatieve LOB spellen. Om leerlingen extra te motiveren maakt Yubu gebruik van gamification in het online platform.
De resultaten van alle opdrachten zijn de basis voor evaluatie en reflectie.

5 vwo is het voorexamenjaar. Bij het kiezen van je profiel in 3 vwo, had je waarschijnlijk al een idee welke vervolgopleiding je wilt gaan volgen. In 4 en 5 vwo ga je hier dieper op in. Het streven is om aan het einde van 5 vwo maximaal 3 opleidingen te hebben die je interessant vindt om te gaan studeren.
De reden dat wij streven naar een keuze eind 5de klas, is omdat je in 6 vwo druk bent met je eindexamen. Daarnaast kan er al ingeschreven worden bij de vervolgopleiding vanaf 1 oktober in je eindexamenjaar. Het is gebleken dat leerlingen die zich vroeg inschrijven, meer succes hebben in hun vervolgopleiding aangezien ze een bewustere keus hebben gemaakt. De uiterlijke inschrijfdatum voor studies zonder selectie is 1 mei, in je eindexamenjaar. Controleer op de website bij de studie van je keuze wat de definitieve inschrijfdatum is, dit kan verschillen per opleiding. Heeft de opleiding die je wilt volgen een selectie & plaatsing, dan sluit de inschrijving op 15 januari. 

LOB-activiteiten:
Open dagen en informatieavonden: Gedurende het schooljaar zijn er open dagen en informatieavonden te bezoeken op de verschillende Universiteiten en HBO’s. Zie voor een link naar de website met een overzicht van open dagen, de startpagina van vwo.
Proefstudeerdag: georganiseerd door de Universiteit en/of Hogeschool. Je gaat kennis maken met studies binnen een bepaalde faculteit d.m.v. opdrachten.
Meeloopdag: een dag meelopen met een student in het rooster van die student. Doel: het leren kennen van de studie en de vakken.