4 MAVO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Het vierde leerjaar is een belangrijk jaar omdat de leerlingen, naast het doen van examen, een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding.

Mentorlessen
In de mentorlessen worden de leerlingen begeleid bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding. Ze krijgen onder andere informatie over het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Wat is de procedure, wanneer moet de leerling zich aanmelden, wat zijn de eisen etc. Ook wordt het intakegesprek voorbereid zodat de leerlingen weten wat ze kunnen verwachten.

Kiezen op Maat
Is: een samenwerkingsproject  tussen ROC, Helicon en VMBO
Doel: ondersteuning bij keuze vervolgopleiding
Bestaat uit: Meeloopdagen op ROC en Helicon
Tijdstip: van november 2017 tot april 2018.
Voor de informatiefolder klik hier. Voor het instructie- en opdrachtenboekje klik hier.

Open Dagen en informatieavonden
Gedurende het schooljaar zijn er Open dagen en informatieavonden te bezoeken op ROC’s en AOC’s. Belangrijk voor leerlingen die nog een keuze moeten maken en voor leerlingen die twijfelen. Voor een overzicht klik hier.