4 HAVO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

In klas 3 heb je een profiel gekozen waarin je eindexamen gaat doen. Wij gaan er vanuit dat je hier goed over nagedacht hebt. Het kan voor komen dat een vak toch niet de juiste keuze is geweest. Tot de herfstvakantie is het eventueel mogelijk om in 4 havo nog een verzoek in te dienen tot het wijzigen/wisselen van een vak, daarna is wijzigen/wisselen niet meer mogelijk. Wanneer je wil wisselen geef dit dan zo snel mogelijk aan, aangezien hoe langer je wacht hoe groter de achterstand wordt en des te meer je in moet halen. Het verzoek tot wijzigen/wisselen kan je indienen bij de decaan. 

Voor LOB hebben wij gekozen voor Yubu. Yubu biedt elke leerling een eigen planning met opdrachten specifiek gericht op zijn uitdagingen. Zo werkt de leerling gericht aan het eigen portfolio waar zelfbeeld en opleidingsbeeld samenkomen. Op deze manier spelen we met Yubu in op het gegeven dat sommige leerlingen al een scherp beeld van hun toekomst of zelfbeeld hebben, terwijl anderen nog geen enkel idee hebben.

Naast klassikale themalessen, tests, individuele opdrachten en groepsopdrachten biedt Yubu 16 educatieve LOB spellen. Om leerlingen extra te motiveren maakt Yubu gebruik van gamification in het online platform.
De resultaten van alle opdrachten zijn de basis voor evaluatie en reflectie.

4 Havo is het voorexamenjaar. Bij het kiezen van je profiel in 3 havo, had je waarschijnlijk al een idee welke vervolgopleiding je wilt gaan volgen. In 4 havo ga je hier dieper op in. Het streven is om aan het einde van 4 havo maximaal 3 opleidingen (waarvan minimaal 1 opleiding zonder selectie) te hebben die je interessant vindt om te gaan studeren. 
De reden dat wij streven naar een keuze eind havo 4, is omdat je in 5 havo druk bent met je eindexamen. Daarnaast kan er al ingeschreven worden bij de vervolgopleiding vanaf oktober/november in je eindexamenjaar. Het is gebleken dat leerlingen die zich vroeg inschrijven, meer succes hebben in hun vervolgopleiding aangezien ze een bewustere keus hebben gemaakt. Tevens MOET je ingeschreven zijn vóór 1 mei in je eindexamenjaar. Heeft de opleiding die je wilt volgen een decentrale selectie, dan sluit de inschrijving vaak al eerder. Dit kan zelfs al in januari zijn. 

LOB-activiteiten
Open dagen en informatieavonden: Gedurende het schooljaar zijn er open dagen en informatieavonden te bezoeken op de verschillende HBO’s en MBO’s. Zie voor een overzicht van deze open dagen de startpagina van Havo.

Proefstudeerdag: georganiseerd door de Hogeschool. Je gaat kennis maken met studies binnen een bepaalde faculteit d.m.v. opdrachten.
Meeloopdag: een dag meelopen met een student in het rooster van die student. Doel: het leren kennen van de studie en de vakken.