3 HAVO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

De leerlingen in de derde klas zitten in een belangrijk jaar. Tijdens het derde leerjaar moet namelijk een keuze worden gemaakt voor een profiel. Deze keuze is belangrijk omdat de leerlingen hiermee ook voor een groot deel bepalen in welke richtingen binnen het vervolgonderwijs ze kunnen doorstromen. Het is dus verstandig de keuzes goed te overwegen.

Met de keuze voor een profiel kiezen de leerling ook voor de vakken waarin ze eindexamen gaan doen. Ze moeten een profiel kiezen met verplichte vakken en keuzevakken. De leerlingen moeten in 7 vakken examen doen. Nederlands en Engels zijn verplicht. Minstens 5 vakken zitten in het gekozen profiel.

De vier profielen zijn:
- Natuur en Techniek (NT): als voorbereiding voor technische studies.
- Natuur en Gezondheid (NG): als voorbereiding voor technische, bio- medische, milieu en gezondheid studies.
- Economie en Maatschappij (EM): als voorbereiding voor economische studies.
- Cultuur en Maatschappij (CM): als voorbereiding voor studies in maatschappij, talen, cultuur en welzijn.

Klik hier voor het profielkeuzeformulier.
Het gekozen profiel moet aansluiten bij de capaciteiten, de persoonlijke eigenschappen en inzet van de leerling. Cijfers en het advies van de docenten spelen daarin een belangrijke rol.

Het profielkeuzeproces bestaat uit verschillende stappen. Met het LOB-programma Yubu doorlopen de leerlingen deze stappen naar een bewuste profielkeuze.

In maart wordt het gekozen profiel vastgelegd en ter bevestiging door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend.

Profielkeuzedag HAN

Als onderdeel van het keuzeproces, nemen alle drie HAVO-leerlingen deel aan de Profielkeuzedag op de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). (Voor informatie: zie
www.han.nl/profielkeuzedagen.)

Tijdens deze dag maken de leerlingen kennis met alle sectoren in het Hoger Onderwijs en krijgen informatie over profielen en vakken. Doormiddel van verschillende opdrachten en informatie, krijgt de leerling een breder beeld van de keuze- en opleidingsmogelijkheden.