Contactpersonen

Decanaat

Contactgegevens decanen

Klas 1 & 2

Afdelingsleider vwo
Mevrouw H.F. Wissink  (hermance.wissink@mondialcollege.nl)

Afdelingsleider havo
De heer S. van der Meer (sebastiaan.vandermeer@mondialcollege.nl)

Afdelingsleider mavo
De heer P.G.A. Pieper (peter.pieper@mondialcollege.nl)

Afdelingscoördinator Brugperiode mavo/havo/vwo
De heer Q. van den Berk (quirijn.vandenberk@mondialcollege.nl)

Afdelingscoördinator mavo
De heer D. Begovic (damir.begovic@mondialcollege.nl)


Klas 3 & 4 mavo

Afdelingsleider mavo
De heer P.G.A. Pieper (peter.pieper@mondialcollege.nl)

Afdelingscoördinator mavo
De heer D. Begovic (damir.begovic@mondialcollege.nl)


Klas 3, 4 & 5 havo

Afdelingsleider havo
De heer S. van der Meer (sebastiaan.vandermeer@mondialcollege.nl)

Afdelingscoördinator havo
De heer A. van Megen (
alex.vanmegen@mondialcollege.nl)

Manager International Business College (IBC) / BRC
De heer G.F.Th. Arts (ruud.arts@mondialcollege.nl)

Cöordinator Technasium
De heer J.J. Roelse (
joost.roelse@mondialcollege.nl)


Klas 3,4,5 & 6 vwo

Afdelingsleider vwo
Mevrouw H.F. Wissink  (hermance.wissink@mondialcollege.nl)

De heer L. Janssen
Afdelingscoördinator vwo (
luuk.janssen@mondialcollege.nl)

Manager International Business College (IBC) / BRC

De heer G.F.Th. Arts (ruud.arts@mondialcollege.nl)

Cöordinator Technasium
De heer J.J. Roelse (
joost.roelse@mondialcollege.nl)


Cöordinator Internationalisering
De heer H.J.M. Polman (
hans.polman@mondialcollege.nl)

Jeugdgezondheidszorg

Contactpersonen jeugdgezondheidszorg

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon vervult een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen op het Mondial College is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s die ontevreden zijn over de school, zorgen dat wanneer er sprake is van ongewenst gedrag ze de juiste weg bewandelen voor een oplossing. In leerlingentaal: Voel jij je ongemakkelijk door gedrag of door woorden die tegen je gezegd worden door medeleerlingen, docenten of ander personeel op school, neem dan contact op met je interne vertrouwenspersoon.     

Namen en e-mailadressen vertrouwenspersonen Leuvensbroek:
Bibian Velthuis
Hans Polman

Meeuwse Acker:
Guus Backer

Externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw Jacqueline Pulles
Vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad): 088-1440200  
j.pulles@bezemerschubad.nl