Gemengde leerweg Beroepscollege
‘Ik kan de theoretische leerweg aan, maar ik wil ook graag praktisch leren en iets doen met gezond eten, technologie, creativiteit of ondernemen’.

Dan is de gemengde leerweg op de Meeuwse Acker echt iets voor jou!
Bij de gemengde leerweg volg je naast algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, enz. ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, technologie, of ondernemen.
In de gemengde leerweg doe je examen in vijf algemene vakken, een rekentoets en één beroepsgericht vak. De algemene vakken hebben hetzelfde niveau als bij de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen. Je kunt met de gemengde leerweg naar MBO niveau 4 of naar de havo.

Kijk hieronder voor de brochure Gemengde Leerweg: