Het Technasium op het Mondial College bestaat 10 jaar. Om dit te vieren hebben we een mooi magazine uitgebracht met verhalen over het vak, voorbeelden van projecten, opdrachtgevers, leerlingen en oud-leerlingen aan het woord. 

Waarom het Technasium?

10 jaar zijn we op het Mondial College gestart met het aanbieden van de technasiumopleiding voor havo- en vwo-leerlingen. De technasiumopleiding is een versterking van het bèta-onderwijs vanuit een concept dat:

·        
denken koppelt aan doen in een contextrijke leeromgeving;
·         meisjes én jongens boeit voor de bètavakken en de wereld van techniek;
·         een echte uitdaging biedt voor de havo en vwo-leerling;
·         gericht is op samenwerking met het bedrijfsleven en hoger onderwijs;
·         vraaggericht onderwijs biedt i.p.v. aanbodgericht.

Onderzoek en Ontwerp  (O&O)
Het vak O&O vormt het hart van de opleiding. Het bijzondere van het vak is dat het is opgebouwd uit projectopdrachten. Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Soms ga je naar die opdrachtgever toe of deze komt op school. Een opdracht kan gaan om het maken van een ontwerp of het doen van onderzoek. In een team van 3 of 4 leerlingen ga je aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt 6 uur per week in onze moderne technasiumwerkplaats onder begeleiding van een docent. Aan het eind van een project presenteer je jouw oplossing aan de opdrachtgever en volgt een beoordeling.

Het programma
Klas 1 en 2 (brugperiode):
Je zit als leerling in een aparte technasiumklas. Zo’n klas heeft 6 uur in de week O&O. Elk jaar doen we 4 projecten. Als je in de technasiumklas zit heb je het vak Science niet en je volgt 2 lesuren extra in de week. Aan het eind van klas 2 krijgt je een advies en kan je kiezen voor een vervolg in klas 3 technasium.

Klas 3:
In klas 3 voer je 3 projecten uit gedurende 6 uur per week. De technasiumklas heeft per week 2 uur extra les. Aan het eind van klas 3 moet je kiezen voor een profiel. Het vak O&O is een profielkeuzevak in de profielen N&G en N&T.

Klas 4,5 Havo en 4,5,6 VWO:
Je gaat eindexamen doen in het vak O&O. In de bovenbouw heb je 4 uur in de week O&O. Daarnaast kun je in eigen tijd, in de werkplaats of thuis verder werken. In klas 4 start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je project bedenken en je gaat zelf daarbij een opdrachtgever zoeken. In het examenjaar voer je de meesterproef uit en krijg je een expertbegeleider uit het hoger onderwijs.

Klik 
hier voor het volledige examenprogramma.