Weekagenda en jaarrooster
Voor de weekagenda en het jaarrooster klik HIER.

Meeuwse Acker BK Actueel

Verkeerssituatie kruispunt Neerbosch na de Kerstvakantie

Hierbij wil ik u informeren over de afsluiting van het fietspad tpv de tunnel onder de IJpenbroekweg en de ingestelde omleiding.

In goed overleg met de gemeente Nijmegen, is besloten om de afsluiting en de omleiding te handhaven tot het eind van de werkzaamheden op 30 april 2015.

Dit voor de veiligheid van de fietsers en onze medewerkers tijdens de uitvoering en om te veel veranderingen voor de weggebruiker te voorkomen in het vervolg van de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

BAM Wegen bv, Regio Oost

J. (Arjan) Peppelenbos

Omgevingsmanager

Lees meer..


Foto's Gala
De foto's van het gala kun je hier bekijken.

Lees meer..


Reistijdvergelijking Druten - Mondial

Klik hier.

Lees meer..


Tijdelijke oplossing voor leerlingen die reizen met buslijn 12 (Druten – Nijmegen)
Het overleg dat de directie van het Mondial College over het wijzigen van de route van buslijn 12 heeft gevoerd met Breng heeft de onderstaande tijdelijke oplossing opgeleverd.
Tot maart/april bestaat het probleem dat de nieuwe halte Poort Neerbosch er nog niet is. 

Door Breng is met de gemeente Nijmegen afgesproken dat er voorlopig een tijdelijke halte komt op de kruising Neerbosscheweg x IJpenbroekweg (de precieze locatie is op dit moment nog niet bekend). Hierbij is uiteraard gelet op een veilige uitstapmogelijkheid. Lees verder...


Lees meer..


Wat vinden de leerlingen van klas 3 en hun ouders van onze school?

Elk jaar vragen we aan leerlingen van klas 3 en hun ouders wat ze van onze school vinden. Waarom? Omdat we ons als school graag willen ontwikkelen en verbeteren. In de periode januari/februari vragen we  de leerlingen in de klas een korte enquête in te vullen. De ouders van deze leerlingen zullen telefonisch worden benaderd met de vraag te reageren op een aantal stellingen/vragen. Deze telefonische enquête duurt ongeveer 10 minuten. Hopelijk zijn veel ouders bereid mee te doen. Lees verder...

08-12-2014/ [MienA]

Lees meer..


Basis-Apps

Voor de basis-Apps lijst klik  hier

27-11-2014 [Laura Biemold]

Lees meer..


Inschrijving Kiezen op Maat voor 4e jaars VMBO geopend!
ROC Nijmegen en Helicon Nijmegen bieden meeloopdagen aan waarop de 4e jaars leerlingen van het VMBO een kijkje kunnen nemen in de keuken van een toekomstige opleiding. Op zo’n dag loop je mee met een MBO-student en kan je je ervaren of de opleiding bij je past. Je maakt ook kennis met de gang van zaken op een MBO-school. Lees verder..

Lees meer..


Rekenen: belangrijke informatie voor ouders en leerlingen

In 2016 wordt rekenen een vast onderdeel van het examen en gaat het ook meetellen in de slaag/zakregeling. In 2015 moeten ook alle examenleerlingen al een rekenexamen afleggen maar het cijfer wordt nog niet meegeteld in de slaag/zakregeling. Wel wordt het behaalde cijfer op de cijferlijst geplaatst. Dit wil niet zeggen dat je in de toekomst niet meer te maken krijgt met rekenen. Als je straks doorstroomt, naar een vervolgopleiding, krijg je daar beslist weer te maken met rekenen en rekenexamens. Lees hier verder.

Lees meer..