Weekagenda en jaarrooster
Voor de weekagenda en het jaarrooster klik HIER.Meeuwse Acker BK Actueel

Informatieavond studiekeuze 2015

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Het Mondial College, MaasWaal College en de Stedelijke Scholengemeenschap organiseren samen een informatieavond over studiekeuzes voor leerlingen en hun ouders uit klas 3 en 4 VMBO op 1 april 2015.  

De leerlingen en hun ouders uit klas 3 en klas 4 VMBO kunnen zich laten informeren over diverse opleidingen op MBO-niveau.

Datum:             Woensdagavond 1 april 2015

Plaats:             Mondial College,  Meeuwse Acker 20-20

Tijd:                 Vanaf 18.30 uur


Voor meer informatie klik hier

Lees meer..


Beschermhoes iPad

Wanneer de beschermhoes van de iPad kapot is en er moet een nieuwe worden gekocht zijn de kosten voor de ouders; i.v.m. de voorwaarden die de verzekering stelt aan de beschermhoes en de afspraken die gemaakt zijn is de The Joy Factory Xtion Bold Rugged Case de verplichte beschermhoes.

27-01-15 / [VelP]

Lees meer..


Nijmegen brede instroombeperking voor vmbo B en K (inclusief K/T) afgesproken

Gisteren is er een persbericht door de Nijmeegse schoolbesturen uitgebracht. Voor het bericht klik hier. Het Mondial College is doende om op basis hiervan een lotingsprocedure op te stellen voor de betreffende leerlingen. Ook het toelatingsbeleid zal hierop worden aangepast.

23-01-2015/ [Peter de Graaff, rector]

Lees meer..


Pestprotocol Alliantie 2015

Voor het pestprotocol Alliantie klik hier

21-01-2015

Lees meer..


Informatie rekentoets

Misschien heeft u al in het nieuws gehoord dat de rekentoets gehandhaafd blijft. In het algemeen heeft het onderwijsveld geen bezwaar tegen de rekentoets maar wel hoe het behaalde cijfer meetelt in de slaag/zakregeling. 

Inmiddels is er een commissie samengesteld, de commissie Steur, die alle bezwaren heeft geïnventariseerd en aanbevelingen heeft gedaan aan de Tweede Kamer. Deze aanbevelingen worden eind januari in de Tweede Kamer besproken. Lees verder...

Lees meer..


School onderzoek

Wat vinden jullie van onze school?

Elk jaar vragen we aan leerlingen van klas 3 wat ze van onze school vinden. Waarom? Omdat we ons als school graag willen ontwikkelen en verbeteren. Ook jullie ouders worden gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Zij worden telefonisch benaderd met de vraag te reageren op een aantal stellingen/vragen. Deze telefonische enquête duurt ongeveer 10 minuten. Hopelijk zijn veel van jullie ouders bereid mee te doen. Lees verder...


Lees meer..


Basis-Apps

Voor de basis-Apps lijst klik  hier

27-11-2014 [Laura Biemold]

Lees meer..


Inschrijving Kiezen op Maat voor 4e jaars VMBO geopend!
ROC Nijmegen en Helicon Nijmegen bieden meeloopdagen aan waarop de 4e jaars leerlingen van het VMBO een kijkje kunnen nemen in de keuken van een toekomstige opleiding. Op zo’n dag loop je mee met een MBO-student en kan je je ervaren of de opleiding bij je past. Je maakt ook kennis met de gang van zaken op een MBO-school. Lees verder..

Lees meer..