Weekagenda en jaarrooster
Voor de weekagenda en het jaarrooster klik HIER.

Meeuwse Acker BK Actueel

OPROEP aan leerlingen en ouders: zitting nemen in de GMR?

In de GMR is nog een ouder- en een leerlingplaats vrij. Elke school van de Alliantie VO, dus ook het Mondial College, heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders en leerlingen meepraten en -beslissen over het beleid van hun school. Lees verder ...

Lees meer..


MR1 vastgestelde notulen!
Klik hier voor de vastgestelde notulen d.d. 04-09-2014.

Lees meer..


Rekenen: belangrijke informatie voor ouders en leerlingen

In 2016 wordt rekenen een vast onderdeel van het examen en gaat het ook meetellen in de slaag/zakregeling. In 2015 moeten ook alle examenleerlingen al een rekenexamen afleggen maar het cijfer wordt nog niet meegeteld in de slaag/zakregeling. Wel wordt het behaalde cijfer op de cijferlijst geplaatst. Dit wil niet zeggen dat je in de toekomst niet meer te maken krijgt met rekenen. Als je straks doorstroomt, naar een vervolgopleiding, krijg je daar beslist weer te maken met rekenen en rekenexamens. Lees hier verder.

Lees meer..


Verkeersituatie

Door de werkzaamheden aan het kruispunt bij de school is er voor de komende periode een afsluiting van de fietstunnel. Wat dit voor de fietsers betekent kunt u hier lezen en zien.

Lees meer..


Openingsfeest!

Klik hier voor de uitnodiging van het openingsfeest, locatie Meeuwse Acker! Alvast veel plezier!

Lees meer..


ECDL herkansingen & diplomauitreiking

Beste leerlingen van klas 3, sommigen van jullie hebben nog recht op een herkansing voor ECDL. Deze herkansingen zullen plaatsvinden in week 48. De exacte datum is nog niet bekend. De reden dat we dit jaar wat later zijn met de herkansingen heeft te maken met het feit dat er een nieuw toetssysteem is ingevoerd en dat al onze school PC's hiervoor moeten worden ingericht. Lees verder ... 

Lees meer..


Onze schoolgids
Klik hier voor de tekstversie van onze schoolgids.

Lees meer..

 
 

 Meeuwse Acker